Tisk

O nás

VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH DOMOVA SENIORŮ HAVÍŘOV A DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.

Jsme příspěvkovou organizací poskytující sociální služby, jejímž zřizovatelem je Statutární město Havířov. Naše organizace poskytuje pobytové sociální služby v nepřetržitém provozu na dvou střediscích:

středisko Helios se sídlem v Havířově – Městě, na ul. Jaroslava Seiferta č. p. 1530/14, poskytuje dvě pobytové sociální služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem,

středisko Luna se sídlem v Havířově – Šumbarku, na ul. Lidické č. p. 1200/52c, poskytuje pobytovou sociální službu domov pro seniory.

Naše služby jsou založeny na individuálním přístupu k uživatelům s důrazem na zachování lidské důstojnosti, respektu a ochraně nezadatelných lidských práv. Uplatňujeme princip partnerského přístupu a podpory aktivní spolupráce nejen ze strany uživatelů, ale i jejich rodinných příslušníků.

Věříme, že naše stránky poskytnou potřebné informace a odpovědi na otázky nejen Vám, ale i Vašim blízkým, příbuzným či známým. Prostřednictvím těchto stránek se snažíme o přiblížení aktuálního dění v organizaci, měly by Vám pomoci k základní orientaci, vyhledání a následnému získání informací, na které chcete znát odpověď.

10_výročí Heliosu 2

 LETOS SLAVÍME 10. VÝROČÍ UVEDENÍ DO PROVOZU STŘEDISKA HELIOS