Tisk

O nás

NÁVŠTĚVY bez omezení od 5.5.2022 !!!

Rozhodnutí ředitele DsH

 

VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH DOMOVA SENIORŮ HAVÍŘOV A DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.

Jsme příspěvkovou organizací poskytující sociální služby, jejímž zřizovatelem je Statutární město Havířov. Naše organizace poskytuje pobytové sociální služby v nepřetržitém provozu na dvou střediscích:

středisko Helios se sídlem v Havířově – Městě, na ul. Jaroslava Seiferta č. p. 1530/14, poskytuje od 1.1.2020 pouze pobytovou sociální službu domova se zvláštním režimem,

středisko Luna se sídlem v Havířově – Šumbarku, na ul. Lidické č. p. 1200/52c, poskytuje pobytovou sociální službu domov pro seniory.

Naše služby jsou založeny na individuálním přístupu k uživatelům s důrazem na zachování lidské důstojnosti, respektu a ochraně nezadatelných lidských práv. Uplatňujeme princip partnerského přístupu a podpory aktivní spolupráce nejen ze strany uživatelů, ale i jejich rodinných příslušníků.

Věříme, že naše stránky poskytnou potřebné informace a odpovědi na otázky nejen Vám, ale i Vašim blízkým, příbuzným či známým. Prostřednictvím těchto stránek se snažíme o přiblížení aktuálního dění v organizaci, měly by Vám pomoci k základní orientaci, vyhledání a následnému získání informací, na které chcete znát odpověď.

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM A SPONZORŮM ZA POSKYTNUTÍ OCHRANNÝCH POMŮCEK A DALŠÍCH DARŮ !

Od 1.9.2021 máme na středisku Helios i Luna instalovány nové automaty na zrnkovou kávu od společnosti MIXA VENDING s.r.o.. Při Vaší návštěvě doporučujeme tuto skvělou kávu ochutnat, navíc za velmi příznivé ceny.