Tisk

O nás

Pravidla pro návštěvy uživatelů platná od 18.3.2021

V návaznosti na Usnesení Vlády ČR ze dne 18.3.2021 č. 297 ředitel Domova seniorů Havířov, p.o., rozhodl o postupu při umožnění návštěv uživatelů jednotlivých středisek dle tohoto příkazu: PŘ 3_2021 pravidla pro návštěvníky uživatelů

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM A SPONZORŮM ZA POSKYTNUTÍ OCHRANNÝCH POMŮCEK A DALŠÍCH DARŮ !

VÍTÁME VÁS NA STRÁNKÁCH DOMOVA SENIORŮ HAVÍŘOV A DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.

Jsme příspěvkovou organizací poskytující sociální služby, jejímž zřizovatelem je Statutární město Havířov. Naše organizace poskytuje pobytové sociální služby v nepřetržitém provozu na dvou střediscích:

středisko Helios se sídlem v Havířově – Městě, na ul. Jaroslava Seiferta č. p. 1530/14, poskytuje od 1.1.2020 pouze pobytovou sociální službu domova se zvláštním režimem,

středisko Luna se sídlem v Havířově – Šumbarku, na ul. Lidické č. p. 1200/52c, poskytuje pobytovou sociální službu domov pro seniory.

Naše služby jsou založeny na individuálním přístupu k uživatelům s důrazem na zachování lidské důstojnosti, respektu a ochraně nezadatelných lidských práv. Uplatňujeme princip partnerského přístupu a podpory aktivní spolupráce nejen ze strany uživatelů, ale i jejich rodinných příslušníků.

Věříme, že naše stránky poskytnou potřebné informace a odpovědi na otázky nejen Vám, ale i Vašim blízkým, příbuzným či známým. Prostřednictvím těchto stránek se snažíme o přiblížení aktuálního dění v organizaci, měly by Vám pomoci k základní orientaci, vyhledání a následnému získání informací, na které chcete znát odpověď.

Globus pořádá potravinou sbírku

Do Sbírky potravin se v sobotu 24. dubna od 8 do 18 hodin zapojí všechny hypermarkety Globus. Pro tento důležitý dobročinný den Globus zlevní výběr zboží, který se pro potravinové banky a jejich klienty hodí. Zároveň volbu vhodných potravin a drogistického zboží usnadní v mobilní aplikaci Můj Globus.

Nejvhodnějšími potravinami pro darování jsou zejména ty trvanlivé, tedy těstoviny, rýže, konzervy, dětské výživy, trvanlivá mléka nebo cukr a sůl. Z drogistického zboží se nejčastěji darují mýdla, prací prášky, dětské pleny a kosmetika. Bližší informace zde: TZ_Globus_Sbírka potravin_jaro_2021