vykřičník

Upozornění pro veřejnost

Z důvodu celodenní nepřítomnosti sociálních pracovnic střediska Luna Domova seniorů Havířov ve čtvrtek 8. 2. 2018, přesouvá se úřední den sociálních pracovnic pro veřejnost na středu 7. 2. 2018, a to od 08.00 do 12.30hodin a pak od 13.00 do 16.00 hodin. Děkujeme za pochopení.

 

6E6RBD0J

Zrušení dne otevřených dveří

S politováním Vám sdělujeme, že ředitel Domova seniorů Havířov, p. o., MUDr. Dlábek Milan rozhodl z důvodu epidemiologické ochrany uživatelů obou středisek o zrušení Dne otevřených dveří, který se měl konat zítra, tj. 3. 10. 2017.

Děkujeme za pochopení.