Návštěvy středisko Luna

NÁVŠTĚVNÍ PODMÍNKY PLATNÉ OD 8. 11. 2021:

Úterý     15:00 – 16:00 hod.

Čtvrtek  15:00 – 16:00 hod.

Neděle  14:00 – 16:00 hod.

Podmínkou pro absolvování návštěv je u osob očkovaných i neočkovaných platný POC test nebo PCR test.

Certifikáty POC a PCR budou akceptovány pouze z certifikovaných odběrných míst.

Další podmínkou návštěvy je dodržení hygienicko-epidemiologických opatření, tj. zakrytí nosu i úst respirátorem minimálně FFP2 bez výdechového ventilu. Desinfekce rukou při vstupu do zařízení.

Návštěvy budou povoleny v maximálním počtu dvou osob v jeden den.

 Zdůvodnění:

Vzhledem k celkové hygienicko-epidemiologické situaci v Havířově a výskytu covid pozitivity na středisku Luna, jsou učiněná výše uvedená omezující opatření na dobu určitou.

Situaci nadále sledujeme a vyhodnocujeme. Pokud situace dovolí, budou tato omezující opatření odvolána.

dvere

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Srdečně vás zveme na den otevřených dveří ve středisku Luna, který se bude konat v rámci XIII. Týdne sociálních služeb v ČR.

Všechny návštěvníky žádáme o dodržení opatření, která jsou platná pro všechny návštěvy domova, viz. pravidla pro návštěvy zveřejněná na našich webových stránkách. Děkujeme.

Pozvánka na DOD 6_10_2021