Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Středisko Helios > Služby > Bazální stimulace

Bazální stimulace

Bazální stimulace je standardní součástí péče o naše uživatele

Bazální stimulace je ošetřovatelský koncept, jehož cílem je podpora uživatelů se změnami v oblasti vnímání, hybnosti a komunikace. Jedná se o cílenou stimulaci smyslových orgánů, čímž se přispívá k aktivování mozkové činnosti. Základním předpokladem je respektování autonomie uživatele.

Péče je v konceptu strukturována tak, aby byly podporovány zachované schopnosti člověka – komunikační a pohybové.

Důležitou součástí konceptu je biografická anamnéza. Jedná se o znalost prožitků uživatele, jeho zvyklostí, dosavadního života, sociálního zázemí apod. Umožňuje najít cestu, jak zachovat denní zvyky uživatele a začlenit je do ošetřovatelských činností tak, aby to vyhovovalo jak uživateli, tak ošetřujícímu personálu.

Druhým podstatným faktorem pro tuto péči je integrace rodiny do péče. Tato ošetřovatelská péče umožňuje neustálý přísun podnětů z vlastního organismu a také z jeho okolního světa. Cílem je podpora rozvoje vlastní identity uživatele, umožnit mu orientaci na svém těle a následně v jeho okolí, také podpora komunikace na úrovni jemu adekvátních komunikačních kanálů. U uživatelů s nezvratnými změnami jejich tělesného a duševního stavu výrazně podporuje kvalitu jejich života.

Od roku 2009, kdy jsme na středisku Helios zahájili činnost, prošla většina pracovníků základním kurzem bazální stimulace a část z nich v roce 2014 i kurzem nadstavbovým. Všechny kurzy proběhly pod hlavičkou Institutu bazální stimulace ve Frýdku – Místku.

Prvky bazální stimulace se u nás používají v péči o naše uživatele na všech patrech střediska Helios.

Po několikaletých zkušenostech, kdy jsme bazální stimulaci aktivně používali, jsme se rozhodli prověřit naše vědomosti a dovednosti a přihlásit naše zařízení k supervizi. Jedním z povinných kritérií k supervizi bylo i natočení videí s jednotlivými technikami. Pod vedením Hanky Palyzové naší vedoucí zdravotního útvaru, jsme natočili videa, jak pracujeme s konceptem bazální stimulace. Tak jak jsme se zpočátku natáčení obávali, tak postupem času jsme si uvědomili velký přínos těchto videí pro naši práci s konceptem. Díky tomuto natáčení jsme si sjednotili jednotlivé postupy a zase jsme se ještě zdokonalili v práci s konceptem.

Supervize pro získání certifikátu „Pracoviště bazální stimulace“ proběhla v našem zařízení v únoru roku 2015 za účasti ředitelky Institutu bazální stimulace PhDr. Karolíny Friedlové. Byl to den plný očekávání a napětí, zda zúročíme naše vědomosti, praktické zkušenosti a dovednosti. Nejdříve proběhla teoretická část v jídelně domova, tam jsme společně zhlédli natočená videa a poskytli paní doktorce krátké komentáře na jejich obhajobu a procvičili jsme si prvky z nadstavbového kurzu. PhDr. Friedlová nám připravená videa pochválila a schválila nám je jako výuková videa např. pro nové zaměstnance. Po obědě následovala prohlídka pokojů na patrech, kde jsme měli možnost ptát se a diskutovat o daných problémech. Paní Friedlová si prohlédla vybavení pokojů a jejich výzdobu z hlediska kvality a množství vjemů poskytovaných uživateli. Součástí supervize bylo i hodnocení vedení dokumentace týkající se používání konceptu bazální stimulace. I toto kritérium jsme splnili výborně.

Paní doktora byla péčí a přístupem k našim uživatelům, ale také prostředím našeho střediska nadšená. Podle jejích slov jsme kvalitní zařízení a konstatovala, že naše zázemí je vhodné proto, abychom s konceptem BS pracovali a tím vytvořili kvalitní podmínky pro život našich uživatelů.

Certifikat
Certifikat

Za středisko Helios Jarmila Tatarková

pracovník v sociálních službách