Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Středisko Luna > Služby > Fakultativní služby

Fakultativní služby

Sazebník fakultativních služeb domova seniorů Havířov, střediska Luna

Platba za fakultativní služby

 • Poplatek za používání televizního přijímače, který je majetkem Domova seniorů Havířov (dále jen DsH), ve výši 135,- Kč/měsíčně.
 • Platí přísný zákaz používání topných spirál pro ohřev vzduchu a vody a všech elektrických zařízení neschválených ředitelem organizace. Všechna elektrická zařízení musí mít platnou revizi dle ČSN 33 16 10 „Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání“.
 • Revize elektrospotřebičů provádí odborný zaměstnanec zařízení nebo smluvní firma poskytovatele (jednou za dva roky, v ceně cca. 50,- Kč/za jeden spotřebič – tuto cenu si uživatel hradí sám; po převzetí revizní zprávy uhradí příslušnou finanční částku do provozní pokladny. Zajišťuje-li revize firma, kterou si zajistil uživatel, je povinen předložit revizní zprávu vedoucímu provozního útvaru. Náklad na provedení revizí je vždy nákladem uživatele. Při nesplnění těchto podmínek bude elektrospotřebič z bezpečnostních důvodů uživateli odebrán a uložen ve skladu zařízení.
 • Revizi musí mít i elektrospotřebiče s malým výkonem např. holicí strojek zubní kartáček, nabíječka do mobilního telefonu, osobní počítač apod.
 • V případě používání vlastního elektrického skútru nebo vozíku platí uživatel paušální poplatek za dobíjení přístroje paušální částku 20,-Kč měsíčně (viz Provozně bezpečností předpis).
 • Spotřeba elektrické energie na pokojích uživatelů je měřena elektroměrem (samostatně pro jednolůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a kuchyňským koutem, a společný elektroměr pro jednolůžkové pokoje se společným sociálním zařízením a kuchyňským koutem, který obývají vždy dva uživatelé). Elektroměry byly zřízeny na náklady organizace a jsou v jeho majetku. Uživatelé si hradí pouze skutečnou spotřebu elektrické energie nad stanovený limit 50 kWh/měsíc/uživatel (Rozhodnutí ředitele organizace). Cena za 1 kWh je stanovena dodavatelem elektrické energie pro organizaci. Odečet spotřeby el. energie provádí zaměstnanec provozního útvaru. V případě překročení stanoveného limitu spotřeby na kalendářní měsíc, je uživatel povinen překročený limit uhradit v rámci měsíčního vyúčtování. Pronájem elektroměru uživatel nehradí.

Kopírování

 • Formát A4 – jednostranně 2,- Kč/list
 • FormátA4 — oboustranně 3,- Kč/list

Údržba soukromého majetku uživatelů za paušální částku 80,- Kč/hodina (účtuje se každá započatá půlhodina, tj. 40,- Kč/30 minut). V případě, že jde o údržbu majetku ve vlastnictví domova, pak tato služba není zpoplatněna.

Zapůjčení kompenzačních pomůcek v majetku domova uživatelům

 • Chodítko s loketními opěrkami
 • Chodítko s podpažními opěrkami
 • Chodítko nízké čtyřkolové (Olympos)
 • Hydraulické chodítko Taurus
 • Vozík mechanický invalidní

Podmínky zapůjčení upravují „Pravidla pro zapůjčení kompenzačních pomůcek“, se kterými bude uživatel seznámen před zapůjčením pomůcky.

Zpracovali:  Zaměstnanci sociálního a zdravotního útvaru

Platnost:     7. ledna 2019

Schválil:      MUDr. Milan Dlábek, v. r. ředitel organizace

Tabulka poskytovaných fakultativních služeb

Fakultativní služba Ceník za poskytovanou fakultativní službu
Poplatek za používání televizního přijímače, který je majetkem DSH  135,- Kč/měsíc
Revize elektrospotřebiče skutečné náklady/jeden elektrospotřebič
Seřízení televize, která je majetkem uživatele (naladění programů) 20,-Kč/ úkon
Telefonní hovory dle skutečně provolaných nákladů
Internetové připojení 50,- Kč/měsíc
Údržba soukromého majetku uživatele (drobné opravy) 40,- Kč/ každá započatá půl hodina
Spotřeba el. energie nad 50 kWh/měsíc skutečné náklady účtované dodavatelem
Dobíjení elektrického skútru ve vlastnictví uživatele 20,- Kč/měsíc
Kopírování: formát A4 jednostranně, formát A4 oboustranně 2,- Kč/list3,- Kč/list
Kompenzační pomůcky:  
chodítko s loketními opěrkami 5,-Kč/den
chodítko s podpažními opěrkami 5,-Kč/den
chodítko nízké Olympos 5,-Kč/den
hydraulické chodítko Taurus 10,- Kč/den
vozík mechanický invalidní 10,- Kč/den