Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Středisko Helios > Informace pro zájemce > Jak postupovat

Jak postupovat

Zájemce o sociální službu má několik možností, jak získat potřebné informace

 • Osobně nebo za doprovodu rodiny či známého se dostaví do zařízení a jedná se sociálním pracovníkem
 • Zájemce o sociální službu se nemůže osobně dostavit – v takových případech se do zařízení dostaví rodinný příslušník či známý, kterého zájemce pověří k jednání se sociálním pracovníkem
 • Telefonicky nebo e-mailem se informuje u sociálního pracovníka a jsou mu podány požadované informace
 • Na webových stránkách domova získá základní informace a kontakty na sociální pracovníky
 • Základní informace jsou mu podány i na Magistrátu města Havířova, odbor sociálních věcí, či sociálními pracovníky z jiných zařízení
 • Základní informace může získat během Dne otevřených dveří konaného každoročně v prostorách střediska.

Žádost o přijetí do Domova seniorů Havířov, p. o., včetně příloh, je možné si vyzvednout

 1. Jak na středisku HELIOS, tak i na středisku LUNA
 2. Na odboru sociálních věcí Magistrátu města Havířov, ul. Svornosti č. p. 2, Havířov – Město
 3. V elektronické podobě na www.dshavirov.cz.
 4. Ke stažení zde žádost o přijetí

Vyplněnou žádost může odevzdat zájemce nebo jeho příbuzní

 • Osobně, a to na jednom ze dvou středisek
 • Osobně na podatelně Magistrátu města Havířova
 • Zaslat poštou na adresu jednoho ze středisek či na adresu Magistrátu města Havířova.

Po přijetí kompletní žádosti bude provedeno sociální šetření, během kterého sociální pracovníci vyhodnotí žadatelovu situaci a budou ho informovat o dalším postupu. Sociální šetření probíhá na základě předem telefonicky dohodnutého termínu, proto prosím do žádosti uveďte vždy telefonický kontakt na sebe či svého příbuzného.

Pověřený sociální pracovník při jednání zjišťuje, zda zájemce splňuje kritéria pro přijetí, míru závislosti na druhé osobě, kdo aktuálně poskytuje zájemci pomoc, zda již využívá jiné sociální služby, apod. Dále jsou předány podstatné informace o poskytované sociální službě.

Splňuje-li zájemce o službu kritéria pro přijetí do DsH, je zařazen do evidence žadatelů. Nesplňuje-li kritéria, je mu zasláno oznámení o nepřistoupení k uzavření smlouvy o poskytování sociální služby v Domově seniorů Havířov. Žadatel je sociálním pracovníkem také upozorněn na nutnost aktualizovat žádost (veškeré informace: změny v osobních a kontaktních údajích, změny zdravotního stavu, změny sociální situace, výši příspěvku na péči), a to minimálně 1x ročně i tehdy, nenastala-li žádná změna.

Po uvolnění místa v DsH zasedá Komise pro příjem nových uživatelů, která vybere vhodného žadatele. Ten poté bude telefonicky informován o přijetí do DsH. Pokud bude s přijetím souhlasit, naplánuje s ním i s rodinným příslušníkem, sociální pracovník jednání před přijetím, kde bude upřesněn datum nástupu, budou dojednány potřebné formality a dojednána individuální podpora poskytování sociální služby v domově. Tohoto jednání se společně se sociálním pracovníkem účastní zdravotní sestra, která zjišťuje nezbytné informace pro poskytování zdravotnické a ošetřovatelské péče v domově.

Další informace získáte na těchto telefonních číslech:

 • 596 810 061 Domov seniorů Havířov, středisko HELIOS nebo osobně u sociálních pracovníků, a to každou středu od 08.00 do 16.00 hodin, kdy je úřední den pro kontakt s veřejností
 • 596 808 601 Domov seniorů Havířov, středisko Luna nebo osobně u sociálních pracovníků, a to každý čtvrtek od 08.00 do 16.00 hodin, kdy je úřední den pro kontakt s veřejností.