Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Středisko Helios > Služby > Komplexní multioborová péče

Komplexní multioborová péče

Komplexní péči našim uživatelům poskytuje multioborový tým. Přímou obslužnou péči provádí pracovníci v sociálních službách. Ošetřovatelskou péči a provádění zdravotních výkonů zajišťují všeobecné sestry. Rehabilitační péči zajišťuje fyzioterapeutka, nutriční péči zajišťuje nutriční terapeutka a ergoterapeutka pomáhá uživatelům s dosažením pracovní a každodenní soběstačnosti.

Všechny všeobecné sestry, fyzioterapeutka, nutriční terapeutka i ergoterapeutka splňují podmínku odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Také sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, jak pro přímou obslužnou péči, tak i pro základní výchovnou nepedagogickou činnost splňují kvalifikační předpoklady k výkonu povolání sociální pracovník a pracovník v sociálních službách dle platné legislativy.

Činnosti všech pracovníků v přímé práci s uživatelem propojujeme tak, aby se ve středu zájmu vždy nacházel uživatel jako celistvá bytost se všemi svými biologickými, psychologickými, sociálními i duchovními potřebami.

Sociální pracovníci zajišťují našim uživatelům sociálně právní poradenství, vedou sociálně – finanční agendu uživatelů, vytváří podmínky pro zapojení uživatelů do společenského procesu za účelem sociálního začlenění.

Pracovníci v sociálních službách pro základní výchovnou nepedagogickou činnost, tzv. „aktivizační pracovníci“ zabezpečují zájmovou a kulturní činnost uživatelů, vyhledávají, organizují a provádí volnočasové aktivity zaměřené na rozvoj osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností našich uživatelů.

Zdravotní a ošetřovatelská péče je zaměřena na udržení nebo zlepšení zdravotního stavu uživatelů, aby byla umožněna jejich aktivizace, zvýšení jejich soběstačnosti a došlo k celkovému zlepšení kvality života našich seniorů.

Pro zlepšení zdravotního stavu uživatelů je nezbytné, aby vedle léčebných postupů měli také dostatek spánku, přiměřenou výživu, vhodné podmínky pro hygienu a vyprazdňování. Toto je hlavním úkolem pracovníků přímé péče. Ti pomáhají uživatelům s aktivitami denního života. Charakteristická pro denní aktivity je jejich pravidelnost, automatičnost, spojená často s určitými rituály. Naší snahou je udržení sebeobsluhy a celkové soběstačnosti uživatele na co nejvyšší úrovni, po co nejdelší dobu.

Koupelna na patře

Rehabilitace

Rehabilitace je zaměřena na nácvik soběstačnosti, prevenci komplikací z nedostatku pohybu a celkovou aktivizaci uživatelů. U uživatelů po mozkové příhodě, po úrazových stavech je prováděna vhodná rehabilitace vedoucí k obnovení hybnosti, k celkovému zlepšení zdravotního stavu a především k potlačení imobilizačního syndromu. Fyzioterapeutka spolupracuje s ošetřovatelským personálem, který provádí dle jejích instrukcí pasivní rehabilitaci u konkrétních uživatelů v době její nepřítomnosti.

Fyzioterapeutky každý pracovní den vedou skupinová kondiční cvičení a dále také individuální cvičení u konkrétních uživatelů. Dle ordinace praktického lékaře je prováděna vodoléčba – vířivé koupele horních a dolních končetin, ultrazvuk, magnetoterapie a parafín.

Rehabilitace - rozcvička

Nutriční péče

V rámci prevence rizika podvýživy provádíme nutriční screening. Základní nutriční screening provádí všeobecné sestry pravidelně u všech uživatelů. V případě zjištění rizika podvýživy nebo kdykoliv na základě upozornění pracovníků přímé péče vypracovává nutriční terapeutka u vybraných uživatelů nutriční anamnézu a plán nutriční péče, tak aby došlo k uspokojení výživových potřeb uživatele.

Možnosti zapojení do péče o Vašeho blízkého

Pro uživatele znamená nástup do domova velikou změnu a velmi oceňujeme, když rodina a přátelé jsou seniorovi nápomocní a pomáhají mu zvládat toto náročné období. Komunikací a spoluprací s rodinou tak můžeme nastavit službu uživateli – seniorovi „šitou přímo na míru“. Je mnoho oblastí, do kterých se rodina a přátelé mohou zapojit, viz. Pravidla pro zapojení rodinných příslušníků a přátel uživatelů do péče