Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Statutární město Havířov,
Svornosti 86/2,
736 01 Havířov

Základní účel zřízení:

Účelem zřízení příspěvkové organizace je vytvoření možnosti umístění občanů v důchodovém věku, kteří již nejsou schopni zajistit své běžné denní potřeby vlastními silami, v zařízení města, kde jim bude poskytnuta potřebná péče, včetně lékařského ošetření.
Hlavní činnost:

Zajišťování sociálních služeb formou celoročního pobytu osobám starším 65 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a kteří z důvodů trvalých změn zdravotního stavu potřebují péči, kterou nelze zajistit jiným způsobem.

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace
  Jaroslava Seiferta 1530/14 736 01 Havířov

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace
  Jaroslava Seiferta 1530/14 736 01 Havířov

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pondělí 08.00 – 10.00 hodin
  Úterý sociální šetření v terénu u žadatelů o službu
  Středa 08.00 – 11.00 a 13.00 – 16.00 hodin
  Čtvrtek 08.00 – 10.00 hodin
  Pátek zavřeno

 • 4.4 Telefonní čísla

  Mobil: +420 596 810 061

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.dshavirov.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace
  Jaroslava Seiferta 1530/14 736 01 Havířov

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  sekretariat@dshavirov.cz

 • 4.8 Datová schránka

  x2tki8s

5. Případné platby lze poukázat

1664944359/0800 provozní účet
35-1664944359/0800 – depozitní účet pro platby za pobyt, stravu a příspěvek na péči uživatelů

6. IČO

75139243

7. DIČ

CZ75139243

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: sekretariat@dshavirov.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): x2tki8s

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace, Jaroslava Seiferta 1530/14, 736 01 Havířov

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí sekretariát domova, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

 • 11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2021 nebyly žádné informace požadovány.