Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Středisko Helios > Ocenění kvality péče > Certifikát Vážka®

Certifikát Vážka®Dne 13. září 2021 proběhl ve středisku Helios Domova seniorů Havířov, p. o., již potřetí audit České alzheimerovské společnosti, o. p. s.

Obhajoba ocenění se měla uskutečnit v roce 2020, ale vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci i v naší republice rozhodla ČALS o prodloužení certifikátu o jeden rok, jinak je certifikát udělován na dobu 24 měsíců.

Kritéria ocenění jsou náročná a hodnocených oblastí je hned několik – péče o lidi s demencí, architektonické řešení a vybavení zařízení, personál, Grandmother’s test. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo certifikaci obhájit a že jsme dokonce v celkovém hodnocení dosáhli vyššího počtu bodů než v roce 2018. V oblasti péče o lidi s demencí se hodnotí např. aktivity, spolupráce s rodinou, důstojnost, individualizovaná péče, zdravotní péče, zvládání problematického chování, bezpečnost.

Děkuji všem svým kolegyním a kolegům za kvalitně odváděnou práci, důkazem toho je i prodloužení této certifikace. Pevně věřím, že při dalším auditu se posuneme zase o kousek výše!

Mgr. Bc. Gabriela Kunčická, vedoucí útvaru sociální a přímé péče

Certifikát Vážka® uděluje Česká alzheimerovská společnost provozovatelům zařízení poskytujících služby pro lidi s demencí.

Kritéria ocenění jsou náročná a hodnocených oblastí je hned několik. Zařízení, která poskytují své služby v souladu s Kritérii pro udělení certifikátu Vážka, je tento certifikát udělen na dobu 24 měsíců.

Péče o uživatele s Alzheimerovou nemocí je náročná a v pokročilém stádiu demence se rodina většinou neobejde bez pomoci kvalifikovaného personálu. Pro příbuzné našich uživatelů a zájemců o službu, kteří již nejsou schopni pečovat o svého blízkého člena rodiny v domácím prostředí, je certifikát Vážka®zárukou kvalitní péče.

Poprvé jsme toto ocenění získali v roce 2016, obhájili jsme ho dále v roce 2018. Další obhajoba ocenění se měla uskutečnit v roce 2020, ale vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci i v naší republice rozhodla ČALS o prodloužení certifikátu o jeden rok.

Středisko Helios staví na propojení sociálních a zdravotních služeb na vysoké úrovni v nepřetržitém provozu. Každý uživatel naší služby má nastaven svůj běžný denní program, který vychází z jeho individuálních potřeb. Při zjišťování uživatelových potřeb pracujeme s Biografickou anamnézou dle konceptu Bazální stimulace (umožňuje lidem se zhoršeným vnímáním zlepšovat svůj stav pomocí cílené stimulace smyslových orgánů). Každý člověk je jedinečná bytost, kterou formuje jeho sociální okolí a prožité situace. Předpokladem začlenění prvků konceptu BS do péče je znalost životních návyků, zvyků a prožitků jedince.

Práva pacientů trpících Alzheimerovou chorobou nebo jinými formami demence:

 1. Být informován o své chorobě.
 2. Mít vhodnou a soustavnou lékařskou péči.
 3. Být užitečný při práci a zábavě tak dlouho, jak jen to je možné.
 4. Být vnímán při jakémkoli zacházení jako dospělý člověk, ne jako dítě.
 5. Při vyjadřování svých pocitů být brán vážně.
 6. Je-li to možné, nebýt léčen psychotropními látkami.
 7. Žít v bezpečném, srozumitelném a předvídatelném prostředí.
 8. Mít potěšení z každodenních činností, které dávají životu smysl.
 9. Mít možnost chodit pravidelně ven.
 10. Pociťovat tělesný kontakt včetně objetí, pohlazení a podržení ruky.
 11. Být s lidmi, kteří znají život nemocného, včetně jeho kulturních a náboženských zvyklostí.
 12. Být ošetřován pracovníky, kteří jsou vyškoleni pro péči o osoby s demencí.