Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Středisko Helios > Základní informace

Základní informace

Od 1. 1. 2020 středisko Helios Domova seniorů Havířov, p. o. poskytuje pouze službu domov se zvláštním režimem. 

Služba domov se zvláštním režimem s kapacitou 86 lůžek

Posláním domova se zvláštním režimem, středisko HELIOS, je poskytování odborné sociální, ošetřovatelské, zdravotní a rehabilitační péče seniorům s nízkou mírou soběstačnosti a ztrátou orientačních a paměťových schopností. Služba je určena seniorům starším 65 let potřebujících trvalou pomoc, kterou nelze zajistit v jejich domácím prostředí prostřednictvím pečující osoby či jiné sociální služby.

Cílová skupina – okruh osob, kterým je služba určena

Seniorům starším 65 let, kteří trpí demencí lehkého, středně těžkého až těžkého stupně, Alzheimerovou chorobou, která neumožňuje pobyt v domově pro seniory.

Sociální službu domov se zvláštním režimem neposkytujeme

 • Osobám mladším 65 let
 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje pobyt ve zdravotnickém zařízení
 • Osobám s akutní závislostí na návykových látkách, kdy nejsme schopni zajistit těmto osobám adekvátní péči, příp. mohou narušovat společenské soužití v domově
 • Osobám nevidomým a neslyšícím nejsme schopni zajistit podporu a péči z důvodu nutnosti specifických znalostí a dovedností personálu
 • Osobám, které potřebují specializovanou psychiatrickou péči (např. osoby trpící schizofrenií, těžkou mentální poruchou, psychotickým onemocněním či závažnou poruchou osobnosti, osoby s komplikovanými nasedajícími příznaky demence neovlivnitelnými farmakologicky), kdy těmto osobám nejsme schopni zajistit adekvátní péči, příp. mohou narušovat společenské soužití v domově
 • Osobám vyžadujícím individuální osobní asistenci
 • Osobám, které by svým přijetím do domova řešily pouze rodinnou nebo bytovou situaci (vysoký nájem za bydlení, přenechání bytu či rodinného domu rodině, ztráta bydlení v důsledku neplacení nájmu apod.).

DS Havířov - Helios

Obsahem služby je

 1. Ubytování v jedno či dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením (včetně úklidu, praní, žehlení i drobných oprav prádla)
 2. Celodenní strava v rozsahu 3 hlavních jídel
 3. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (oblékání, podávání jídla a pití apod.)
 4. Pomoc při osobní hygieně
 5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (využití běžně dostupných služeb ve městě)
 6. Sociálně terapeutické činnosti vedoucí k rozvoji nebo udržení schopností a dovedností
 7. Aktivizační činnosti (volnočasové aktivity v dílnách, hobby kuchyňce, pohybové aktivity apod.)
 8. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při jednání na úřadech, nakládání s depozity uživatelů apod.).

Cíle služby

Rozvoj nebo udržení schopností, dovedností, znalostí uživatele v oblasti:

 • Péče o sebe sama,
 • Pohybu
 • Komunikace,
 • Osobních zájmů.

Zachování kontaktů s rodinou, přáteli a známými lidmi, navázání nových vztahů.

U nás platí zásady

 1. Individuálního přístupu k uživatelům – Služba zohledňuje odlišnosti jednotlivých uživatelů.
 2. Přiměřené podpory a pomoci – Obsah a rozsah služby jsou přizpůsobovány aktuálním potřebám uživatele.
 3. Celostního přístupu – Na situaci uživatele se pohlíží ve všech souvislostech, tzn. je zohledňována celková situace člověka.
 4. Respektování a ochrana práv uživatele, včetně práva na přirozené riziko
 5. Aktivní spolupráce uživatele při poskytování služby
 6. Partnerského přístupu pracovníků k uživateli