Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Projekty > Projekt ESF - důstojné stáří

Projekt ESF - důstojné stáříNázev:

Rozvojem zaměstnanců domovů seniorů a domova se zvláštním režimem v Havířově v rámci systému celoživotního vzdělávání ke kvalitní péči o seniory a zajištění důstojného stáří.

Období realizace: 1. 9. 2013 – 30. 6. 2015

Příjemce podpory: Domov seniorů Havířov, příspěvková organizace

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00056

Partner projektu: Občanské sdružení EDUKANA

Hlavním cílem projektu je podpořit sociální začleňování osob sociálně vyloučených či ohrožených sociálním vyloučením zvyšováním dostupnosti, kvality a kontroly služeb. Cíl bude naplněn prostřednictvím odborného vzdělávání a zvyšování profesní úrovně min. 101 zaměstnanců Domova seniorů Havířov, jejímž specifikem je, že poskytuje nejen služby dvou domovů pro seniory, ale plní také specifické poslání tzv. domova se zvláštním režimem, který je přizpůsobem potřebám klientů s chronickým duševním onemocněním a se stařeckou, Alzheimerovou a jinými typy demencí.

Odborné vzdělávání zaměstnanců ve 38 typových akreditovaných kurzech (šitých na míru) potřebám organizace na základě analýzy vzdělávacích potřeb v maximální míře pokryje během 2 let realizace projektu vzdělávací potřeby zaměstnanců a přispěje ke zvýšení jejich profesní kvalifikace. Díky rozšíření odborných znalostí a dovedností dle požadavků Zákona o sociálních službách, posílení motivace a rozvoji měkkých dovedností budou moci lépe rozeznat potřeby klientů a reagovat na ně, čímž přispějí ke zkvalitnění života seniorů a jejich integraci do společnosti. Vzdělávání bude probíhat s cílem pomoci klientům prožít důstojné stáží a dále zlepšit kvalitu služeb domova.

Klíčové výsledky projektu

 • 101 podpořených osob – pracovníků přímé obslužné péče, pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků a vedoucích pracovníků
 • 860 absolventů akreditovaných kurzů
 • Praktický průvodce kurzy a stážemi
 • Ověření nového systému vzdělávání, vč. nastavení procesů a měření efektivity.

Aktuální informace

V prosinci 2013 byla zahájena klíčová část projektu zaměřená na vzdělávání zaměstnanců Domova seniorů Havířov. K 31. 5. 2015 bylo proškoleno celkem 137 zaměstnanců organizace (15 vedoucích pracovníků a 122 proškolených sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách) a bylo předáno 870 Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

V daném období proběhlo

52 běhů akreditovaných vzdělávacích kurzů pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky:

 • Bazální stimulace pro specifickou skupinu pracovníků se zvláštním režimem – základní kurz
 • Bazální stimulace pro specifickou skupinu pracovníků domovů se zvláštním režimem – navazující kurz
 • Inpiduální plánování v práci sociálního pracovníka s nekomunikujícím klientem – 2 běhy
 • Inpiduální plánování v praxi sociálního pracovníka
 • Novela Občanského zákoníku ve vztahu k soc. službám
 • Prevence a řešení konfliktů – 2 běhy
 • Příprava na inspekci v sociálním zařízení – 2 běhy
 • Psychohygiena a fenomén syndromu vyhoření – 3 běhy
 • Smrt, umírání a péče o umírající jako součást výkonu pomáhající profese
 • Sociální šetření v pobytovém zařízení sociální služby
 • Standardy kvality a jejich implementace
 • Úvod do léčebné rehabilitace pro využití v sociálních službách I. – 2 běhy
 • Úvod do léčebné rehabilitace pro využití v sociálních službách II. – 2 běhy
 • Úvod do péče o klienty na pracovišti se zvláštním režimem
 • Úvod do Zákona o soc.službách a ukotvení standardů kvality – 2 běhy
 • Základy první pomoci – 3 běhy
 • Sociální služby poskytované člověku zbavenému způsobilosti k právním úkonům
 • Výživa seniorů při hospitalizaci i domácí péči
 • Sexualita v seniorském věku – úvod do problematiky – 3 běhy
 • Základy péče o klienta v terminálním stavu nemoci v domácím prostředí a její zvláštnosti – 2 běhy
 • Budování týmů a interpersonální vztahy na pracovišti – 5 běhů
 • Následná péče o klienty po cévní mozkové příhodě
 • Základy komunikace a péče o klienty s Alzheimerovou demencí
 • Hodnocení procesu poskytování sociální služby dle standardů kvality
 • Význam a využití aktivizačních technik v sociálních službách – úvod do problematiky
 • Work Life Balance – profesní a osobní život sociálního pracovníka a jejich vymezení
 • Lidská důstojnost a etika v sociální práci – workshop – 2 běhy
 • Trénink paměti a rozvoj kognitivních funkcí u seniorů – úvod do problematiky
 • Úvod do péče o klienta s demencí a její specifika
 • Využití arteterapie v práci sociálního pracovníka – 5 běhů.

8 běhů akreditovaných vzdělávacích kurzů pro vedoucí pracovníky:

 • Jak pochválit a přijmout kritiku v praxi
 • Vedení lidí a moderní styly řízení v soc.službách
 • Vedení pracovních porad v sociálních službách – teorie a praktické nácviky
 • Základy komunikace podřízený nadřízený a naopak – praktický nácvik
 • Změny a jejich řízení v sociálních službách
 • Public relations a prezentační dovednosti v sociálních službách
 • Time management pro vedoucí pracovníky v sociálních službách
 • Základy vedení týmu a teambuildingu pro vedoucí pracovníky.

V souvislosti s realizací projektu byla v červnu 2014 natočena  první krátká reportáž z probíhajícího semináře „Smrt, umírání a péče o umírající jako součást výkonu pomáhající profese.

V lednu 2015 byla natočena již druhá krátká reportáž, a to z probíhajícího semináře „Time management pro vedoucí pracovníky v sociálních službách“.

Obě reportáže byly natočeny ve spolupráci s regionální televizí Polar.